Flat Cord- Dây Luồn Dẹp

Gửi Gmail
Kích thước:
Màu sắc:
Trắng kem
Nhuộm màu theo yêu cầu

Mô tả sản phẩm

Dây luồn dẹp - FLAT DRAWSTRING 

- Size: 10mm

- Chất liệu: 100% Cotton

- Màu sắc: Trắng đen hoặc theo bảng màu vải, bảng Code màu Pantone

10mm Flat Cotton String With Metal Stoppers, Cotton Drawstrings image 2

Sản xuất theo đơn đặt hàng