Flat Cord - Dây Luồn Dẹp

Gửi Gmail
Kích thước:
Màu sắc:
Theo yêu cầu

Mô tả sản phẩm

Dây luồn dẹp 10mm - PP

- Size: 5mm - 10mm ( hoặc size theo yêu cầu)

- Chất liệu: PP

- Màu sắc: Theo yêu cầu màu vải và bảng màu Pantone

Sản xuất theo đơn đặt hàng