Dây luồn dẹp 5MM- Flat Drawstring

Dây luồn dẹp 5MM- Flat Drawstring

SKU: DLD-5-1
Gửi Gmail
Kích thước:
Màu sắc:
Nhuộm màu Pantone
Bảng màu vải
Nhuộm màu theo yêu cầu

Mô tả sản phẩm

Dây luồn dẹp - FLAT DRAWSTRING 

- Size: Từ 5 mm đến 16 mm

- Chất liệu: PE, POLY, COTTON, PP

- Màu sắc: Trắng đen hoặc theo bảng màu vải, bảng Code màu Pantone

Sản xuất theo đơn đặt hàng