Ribbon Grosgrain

Gửi Gmail
Kích thước:
Màu sắc:
Nhuộm màu Pantone
In theo yêu cầu

Mô tả sản phẩm

Dây Ruy Băng - Ribbon

- Size: Từ 6mm đến 38mm

- Màu sắc: Trắng đen hoặc theo bảng màu vải, bảng Code màu Pantone

196 colors grosgrain ribbon color charts, 14 width to choose 3/8 wholesale grosgrain ribbon grosgrain ribbon in handmade grosgrain ribbon image 1196 colors grosgrain ribbon color charts, 14 width to choose 3/8 wholesale grosgrain ribbon grosgrain ribbon in handmade grosgrain ribbon image 2196 colors grosgrain ribbon color charts, 14 width to choose 3/8 wholesale grosgrain ribbon grosgrain ribbon in handmade grosgrain ribbon image 3196 colors grosgrain ribbon color charts, 14 width to choose 3/8 wholesale grosgrain ribbon grosgrain ribbon in handmade grosgrain ribbon image 4

- Sản xuất theo đơn đặt hàng