Dây phản quang - Reflective Eband

Gửi Gmail
Kích thước:
Màu sắc:
Nhuộm màu theo yêu cầu
Nhuộm màu Pantone

Mô tả sản phẩm

Dây dệt phản quang

- Ứng dụng may mặc: may áo bảo hộ lao động, phát sáng, dây giày 

- Size: Từ 10mm đến 50mm là quy cách lớn nhất

- Màu sắc: Trắng đen hoặc theo bảng màu vải, bảng Code màu Pantone

- Sản xuất theo đơn hàng