Dây phản quang - Reflective Cord

Gửi Gmail
Kích thước:
Màu sắc:
Nhuộm màu theo yêu cầu
Nhuộm màu Pantone

Mô tả sản phẩm

Dây phản quang

- Ứng dụng may mặc: may áo bảo hộ lao động, phát sáng, dây giày 

- Size: Từ 1mm đến 8mm là quy cách lớn nhất

- Màu sắc: Trắng đen hoặc theo bảng màu vải, bảng Code màu Pantone

- Sản xuất theo đơn đặt hàng